2015-10-27 14:59 #0 av: CayKantos

Trakea är den medicinska termen för luftstrupen som är det stora röret som transporterar luft från näsan och halsen till små luftvägar (bronker) som går till lungorna. Kollaps av luftstrupen, alltså Trakealkollaps, uppstår när det finns en förträngning av luftstrupen hålrummet (lumen) under andning. Även Trakealkollaps kan förekomma hos hundar i alla åldrar och ras, det verkar vara vanligare i miniatyr pudlar, Yorkshire terrier, Chihuahuas, Pomeranians, och andra små raser.

Trakealkollaps är vanligt förekommande hos äldre och mindre/små/toy hundar. Orsaken är okänd men tillståndet beror på en dorsoventral tillplattning av trakea. Inte sällan drabbar kollapsen även delar av bronkerna. Utlösande faktorer kan vara att hunden äter och dricker, upphetsning eller tryck mot trakea, t.ex. att man drar i kopplet 

 Symtomen består av en kronisk, torr, sträv, gåssnatterliknande hosta oftast på dagtid. Hunden andas tungt vid ansträngning och upplevs ha dåligt flås/kondis, vilket är ofta är dom tidigaste symptomen.

Diagnosen ställs bl.a. med hjälp av lungauskultation där väsande biljud kan höras. Vid trakeoskopering syns ofta den tillplattade formen. Med en röngtenundersökning ser man en avsmalnande trakea. Vissa hundar har visat sig ha en leverförstoring. 

 Som differentialdiagnos kan nämnas trakeit, främmande kropp i trakea, för lång mjuk gom, kroniskt hjärtfel (mitralisinsufficiens).

Behandlingen består av bronkodilaterande medel t.ex. teofylling. Även diet, bantning och hög luftfuktighet kan ha gynnsam inverkan. Kirurgi inkommer, dock med tveksamt resultat.

Förebyggande - (SKRIVS)